home - HBZ-consultancy

Het doorlichten van uw oraganisatie.

HBZ Consultancy biedt een grondige bedrijfsanalyse en stelt een op maat gemaakt opleidings- en ontwikkelplan op. Dit helpt uw organisatie om gericht te werken aan een toekomstbestendige strategie. Het plan biedt inzicht in de huidige bedrijfsstructuur, de kennis en vaardigheden van uw personeel en de bedrijfsomgeving, met aandacht voor trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. U ontvangt een concreet advies waarmee u direct aan de slag kunt.

Tijdens de organisatiescan worden de volgende onderdelen onderzocht:

  • Managementstructuur: Analyse van de huidige managementpraktijken.
  • Strategisch plan: Beoordeling van de effectiviteit en relevantie.
  • Missie en visie: Onderzoek naar de kernwaarden en toekomstvisie.
  • Organisatie en personeel: Inzicht in de personeelsstructuur en vaardigheden.
  • Business Model Canvas: Visualisatie en analyse van het bedrijfsmodel.
  • SWOT-analyse: Identificatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
  • Doelstellingen: Evaluatie van korte- en langetermijndoelen.
  • Meerjarenbegroting: Financiële planning en prognoses.
  • Conclusie: Samenvatting van bevindingen en aanbevelingen.

Doelen van de Analyse

Het doel van deze analyse is het opstellen van een concreet plan waarin beschreven staat hoe uw bedrijf zich kan blijven ontwikkelen, vooral op het gebied van werknemersontwikkeling en -opleiding. Dit plan helpt u om te anticiperen op veranderingen in uw sector en om uw medewerkers hierop voor te bereiden.

Een bijkomend doel is om bewustwording te creëren bij de directie over aankomende veranderingen en de impact hiervan op het personeel. Door deze inzichten kunnen er tijdig maatregelen worden genomen om de benodigde kennis en vaardigheden binnen het bedrijf te waarborgen.

Met dit plan krijgt uw bedrijf niet alleen een gedetailleerd inzicht in de huidige situatie, maar ook een duidelijke strategie voor de toekomst. Het biedt handvatten om uw organisatie klaar te stomen voor de uitdagingen en kansen van morgen.

HBZ Consultancy zorgt ervoor dat uw bedrijf beter voorbereid is op de toekomst en effectief kan inspelen op veranderingen in de markt. Wij helpen u om een solide basis te leggen voor verdere groei en ontwikkeling van uw organisatie.

.

“Versterk uw organisatie met onze op maat gemaakte bedrijfsdoorlichting.”

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend consult