plan-planning-strategy-bysiness-ideas-concept (1)

Het doorlichten van uw eigen organisatie.


De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verdergaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde vaardigheden en organisatiestructuur van uw bedrijf. Voor de strategische planning van uw bedrijf kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen betekenen voor uw organisatie en medewerkers.

Wij van HBZ-Consultancy bv kunnen u helpen om uw bedrijf door te lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar uw bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van uw bedrijf, de kennis en vaardigheden van uw personeel en de omgeving waarin uw bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar uw bedrijf direct mee aan de slag kan.

Doorlichting onderneming