img-04

Onze werkwijze

HBZ-Consultancy biedt een kant-en-klaar concept met slimme online tools.

De kern van ons plan van aanpak, en wat aan het eind wordt opgeleverd, bestaat in grote lijnen uit 3 elementen:

 1. Een bedrijfsscan: gericht op de opleidingsbehoeften binnen uw bedrijf
 2. Een personeelsscan: met inzichten voor u, uw medewerkers én/of voor uw bedrijf
 3. Een eindrapportage: alle waarnemingen voorzien van conclusies en aanbevelingen voor u of úw organisatie, gericht op het opzetten van een permanente leercultuur.

HBZ-Consultancy – Werkwijze:

Het hele proces, van intake tot en met de afronding, verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. Aanmelding
  U meldt zich aan bij HBZ-Consultancy als u gebruik wilt maken van onze dienstverlening.
 2. Intakegesprek
  Hierna volgt er een intakegesprek. indien nodig wordt er in overleg met u een QuickScan van uw bedrijf opgesteld. Tevens worden eventuele specifieke arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken doorgenomen.
 3. Aanvraag
  Wij stellen voor u de eventuele subsidieaanvraag op. Wij bespreken de subsidieaanvraag met u en nadat wij uw goedkeuring hebben ontvangen wordt de aanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 4. Voorlopige samenwerkingsovereenkomst
  Er wordt een voorlopige samenwerkingsovereenkomst opgesteld in verband met de uitvoer van het plan van aanpak waarvoor de subsidie is aangevraagd.
 5. Toekenning subsidie
  Nadat uw eventuele subsidieaanvraag is goedgekeurd wordt uw voorlopige samenwerkingsovereenkomst met HBZ-Consultancy automatisch omgezet in een definitieve overeenkomst betrekking hebbende op de uitvoering van het traject.
 6. Uitvoer van het traject
  Wij leggen, in gezamenlijk overleg met u, het uitvoeringsprogramma vast.
 7. Kick-off
  Wij starten met een kick-off bijeenkomst met u, uw medewerkers en/of directie.
 8. Aan de slag
  De (individuele) personeelsscans (inclusief uitgebreid assessment) en/of de bedrijfsscan vinden plaats. De individuele resultaten, conclusies en aanbevelingen verschijnen in een concept-rapportage.
 9. Bespreking
  Het concept-rapport wordt besproken met u, uw medewerkers en/of de directie en daar waar nodig eventueel aangepast.
 10. Eindpresentatie
  De uitkomsten opgesteld vanuit het traject worden gepresenteerd aan u, uw medewerkers en/of de directie.
 11. Verantwoording
  De eindrapportage wordt door HBZ-Consultancy uiteraard, in samenspraak met u, eventueel ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 12. Uitkering van het subsidiebedrag
  De eventuele subsidie wordt na goedkeuring uitgekeerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkwijze